Företag

FÖRETAGSFRISKVÅRD - En resultatgivande investering

 

Sandra riktar sig till både små och stora företag. Hon hjälper ert företag att strategiskt och långsiktigt utveckla friskvården genom med ledning/ansvarig personalchef se över personalens behov. Alla tjänster skräddarsys efter företagets och personalens behov. All satsning följs noggrant upp och delmål sätts för att successivt nå det satta och faktiska målet.

 

Sandra kan hjälpa Er med att bl.a.

 

- Skapa friskvårdsprojekt, där målet är att få fler medarbetare att bli delaktiga i den dagliga motionen genom att faktiskt börja "gilla" motion och förstå varför det är så bra.

 

- Hälsocoaching - medarbetarsamtal. Se över varje individs behov genom individuella samtal (samtalsstöd) och därefter lägga upp en plan utefter personens önskemål och behov.

 

- Analys/Enkätundersökningar. Se över personalens hälsa genom en eller flera enkätundersökningar. Därefter planera friskvårdsåtgärder. Att analysera det "faktiska" behovet är väl investerade pengar.

 

- Friskvårdsklasser. Att träna tillsammans ökar gemenskapen. Friksvårdsklasserna kan köras både utomhus och inomhus - i era lokaler eller i en hyrd lokal.

 

- Utbildning av personal genom föreläsningar och workshop. Öka kunskapen kring en sund kosthålling, träning och hälsosam livsstil genom en inspirerande föreläsningar och workshop.

 

- Individuella träningsprogram som kan utförsa på gym, i hemmet eller utomhus. Individuella träningsprgram utformas efter individens mål och livssituation.

 

 

 

Fördelar med daglig motion och sund kosthållning som gynnar företaget:

 

- Minskad sjukfrånvaro

- Förebygga förslitningsskador

- Ökad gemenskap på arbetsplatsen

- Glada och positiva medarbeterare

- Stresstålig personal

- Kreativitet

- Ökad koncentration

 

 

Kontakt

 
 
 

Värt att läsa:Enligt Previas statistikkälla kostar det företaget (Baserad på en månadslön på 22.000 kr/mån) 1 664kronor, vid sjukfrånvavaro under en dag. Att minska både korttidsfrånvaro och längre sjukskrivningar per år, ger företaget möjlighet att spara in uppemot 90.000 kronor, genom att sjukfrånvaron sänks med (endast) 1%*. De positiva effekterna som uppstår vid daglig motion för individen:

 

- Mindre ohälsa

- Bättre kondition

- Friskare blodtryck

- Mer stresstålig

- Ökar blodflödet och syresättning av hjärnan

- Ökad koncentrationsförmåga

- Motverar depression

- lägre kolestrol

- Lägre risk för diabetes

- Bättre minne

- Bättre sömn

 

Raderna är många och vi kan vi nog vara överens om att de positiva effekterna väger tyngre än den negativa.

Copyright © All Rights Reserved